Büyük Kentler Kadınların Kendilerini Güçlü Hissetmesini Sağlayamadı: Sinop İlk, İstanbul 40’ıncı sırada

 

Büyük Kentler Kadınların Kendilerini Güçlü Hissetmesini Sağlayamadı: Sinop İlk, İstanbul 40’ıncı sırada

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 3 akademisyen Türkiye’de hangi ilde kadınların kendisini daha güçlü hissettiğini araştırarak “Kadın Güçlenmesi Endeksi-KGÜF” oluşturdu. Sonuçlara göre,Kadınların kendini en güçlü hissettiği ilk üç il, Sinop, Isparta ve Afyonkarahisar olarak sıralanıyor. İstanbul ise endeksin 40’ıncı sırasında yer bulabildi.

––––––––––––––––––––––––––––– 06. 03. 2019 –––––––––––––––––––––––––––––

ürkiye, iş gücüne katılım ve çalışmadan, sosyal hayat ve yönetim kademelerinde ağırlığının son derece düşük olmasına kadar ağır sorunlar yaşıyor. Çalışan kadınların önemli bir kısmı dahi gelirlerini eşlerine ya da aile büyüklerine veriyor.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, araştırmayı ve KGÜE endeksini ODTÜ Öğretim Üyesi Kürşat Çınar ve TED Üniversitesinden Tekin Köse yaptı. “Türkiye’de Kadın Güçlenmesini Belirleyici Unsurlar: Çok Düzeyli Bir Analiz” başlığıyla yayımlanacak olan çalışmayla kadınların; sosyo-ekonomik, siyasal ve demografik alanlarda sağladıkları gelişimi ölçebilmek için ‘Kadın Güçlenmesi Endeksi (KGÜE)’ oluşturdu ve bu endeksi 81 ile uyguladı.

Araştırma TÜİK verileri ile gerçekleştirildi

Endeksi hesaplanan “kadının güçlenmesi” kavramı; kadınların eğitimsel, iktisadi, siyasi, sosyal kaynaklara ulaşımlarının sağlanarak, hayatlarında pozitif değişimlere neden olan sonuçları hissetmeleri şeklinde tanımlandı. Araştırma ve endeks, TÜİK’in 100 binden fazla kadınla yapılan görüşmeyi içeren Yaşam Memnuniyeti Anketindeki veriler kullanılarak gerçekleştirildi.

Çalışmayan kadınlar daha güçlü hissediyor

Çalışmayan kadınlar daha güçlü hissediyor

Yapılan çalışmada ilginç sonuçlara da ulaşıldı. Bunlar arasında “çalışmayan kadınların, çalışan kadınlara göre kendini daha güçlü hissetmesi” dikkat çekti. Bu sonuç çalışmada, “Bu, Türkiye’de çalışan kadınların geleneksel aile yapısı ve modern ekonominin gereklerinin bindirdiği çifte yük (hem evde, hem işteki yükümlülükler) altında ezildiklerini teyit etmektedir” şeklinde yorumlandı.

Kadınların en güçlü olduğu kentler belli oldu

Yüksek hane halkı gelirine sahip kadınlar daha güçlü hissediyor

Çalışmada, evli, eğitimli ve yüksek hane halkı gelirine sahip kadınlar kendilerini daha güçlü hissettiği sonucuna varıldı. İşsizliğin yoğun yaşandığı illerde ve bölgesel eşitsizliğin yoğun olarak hissedildiği bölgelerimizde kadınların kendilerini daha az güçlü hissettikleri belirlendi. Ayrıca, yapılan istatistiksel analizler hem kişisel, hem yerel belirleyici unsurların kadın güçlenmesinde oldukça fazla önem arz ettiği sonucuna vardı.

Serdar Sayan: Yapılması gerekenlere yönelik veri sunuyor

Kürşat Çınar ve Tekin Köse çalışmalarını direktörlüğünü Serdar Sayan’ın yaptığı TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TOBB ETÜ-SPM) 6 Mart günü sunacaklar. Çalışmaya yönelik bir değerlendirme yapan TOBB ETÜ-SPM Direktörü Serdar Sayan, endeksin genel gidişatı belirleme yanında, yerel bazda yapılabileceklere yönelik veri sunduğuna işaret etti. Türkiye’de kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha fazla yer almayı sürdürdüğü şeklinde genel bir kabul olmasına rağmen, kentler ayrı ayrı incelendiğinde daha farklı bir tablonun ortaya çıktığını kaydeden Serdar Sayan, “KGÜE, 1 ile 5 arasında değer alıyor. KGÜE değerinin en yüksek olduğu Sinop ile en düşük olduğu Diyarbakır arasında 1 puana yakın, ciddi olarak değerlendireceğimiz farklılık olması hayli dikkat çekici. Endekste 3 değerinin altında kalan 13 kent var. Ayrıca üç büyük şehrimizde de kadın güçlenmesi yeterli görünmüyor. Bu endekste hesaplanan veriler, bazı iller ve bölgelerimizde kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi açısından daha fazla şey yapmamız gerektiğine işaret ediyor” diye konuştu.

Araştırmayı yapan Çınar ve Köse araştırmaya yönelik “Kadın güçlenmesinin sosyo-ekonomik, siyasal ve demografik belirleyenlerini çok düzeyli olarak analiz ettik. Kadınların sağlık, eğitim, gelir, sosyal hayat ve kişisel bakım alanlarındaki memnuniyetlerinden yola çıkarak, özgün bir kadın güçlenmesi endeksi oluşturduk. Bu endeks, hali hazırda kadın güçlenmesiyle ilgili kullanılan standart bazı ölçütlere (iş gücüne katılım, eğitim seviyesi) göre yeni bir analiz imkanı sağladı” bilgisini verdiler.

Yapılan araştırmalar sonucu kadınların kendini güçlü hissettiği ilk 5 şehir

1. Sinop - 3.617

1. Sinop – 3.617
2. Isparta - 3.562
2. Isparta – 3.562
3. Afyonkarahisar - 3.560
3. Afyonkarahisar – 3.560

4. Kütahya - 3.554
4. Kütahya – 3.554
5. Balıkesir - 3.534

5. Balıkesir – 3.534

KGÜE’de İstanbul 40’ıncı, İzmir 48’inci ve Ankara ise 58’inci sırada yer bulabildi.

Sırası İl Kadın Güçlenmesi Endeksi İl Ortalaması (1-5)
1 Sinop 3.617
2 Isparta 3.562
3 Afyonkarahisar 3.560
4 Kütahya 3.554
5 Balıkesir 3.534
6 Uşak 3.527
7 Manisa 3.431
8 Konya 3.374
9 Bolu 3.369
10 Artvin 3.367
11 Çanakkale 3.366
12 Karaman 3.355
13 Burdur 3.340
14 Kahramanmaraş 3.335
15 Amasya 3.332
16 Kastamonu 3.325
17 Rize 3.319
18 Kırıkkale 3.317
19 Giresun 3.316
20 Denizli 3.308
21 Edirne 3.305
22 Kırklareli 3.293
23 Tekirdağ 3.292
24 Erzincan 3.285
25 Tokat 3.278
26 Aksaray 3.276
27 Kırşehir 3.269
28 Trabzon 3.258
29 Bursa 3.258
30 Sakarya 3.255
31 Bartın 3.254
32 Erzurum 3.253
33 Muğla 3.240
34 Niğde 3.239
35 Gümüşhane 3.238
36 Yalova 3.229
37 Sivas 3.221
38 Bilecik 3.217
39 Aydın 3.210
40 İstanbul 3.209
41 Karabük 3.202
42 Bayburt 3.189
43 Samsun 3.189
44 Kocaeli 3.175
45 Hakkari 3.160
46 Ordu 3.156
47 Zonguldak 3.155
48 İzmir 3.147
49 Çankırı 3.136
50 Eskişehir 3.135
51 Nevşehir 3.126
52 Kars 3.125
53 Kayseri 3.123
54 Ağrı 3.121
55 Yozgat 3.119
56 Kilis 3.114
57 Gaziantep 3.109
58 Ankara 3.104
59 Antalya 3.096
60 Iğdır 3.094
61 Mersin 3.093
62 Ardahan 3.088
63 Bingöl 3.056
64 Düzce 3.055
65 Malatya 3.052
66 Adıyaman 3.051
67 Elazığ 3.037
68 Hatay 3.003
69 Osmaniye 2.998
70 Adana 2.990
71 Çorum 2.986
72 Bitlis 2.946
73 Van 2.938
74 Tunceli 2.925
75 Şırnak 2.914
76 Siirt 2.857
77 Mardin 2.841
78 Şanlıurfa 2.821
79 Batman 2.736
80 Muş 2.647
81 Diyarbakır 2.640