İstanbul Üniversitesi’nde bölünmeye karşı açık hava dersi

İstanbul Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri 13 üniversitenin bölünmesini öngören tasarıya karşı Beyazıt Meydanı’nda açık hava dersleri düzenledi.

––––––––––––––––––––––––––––––– 08. 05. 2018 –––––––––––––––––––––––––––––

stanbul Üniversitesi Bileşenleri, TBMM’de yarın oylanması beklenen üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı tüm üniversite bileşenlerini açık hava derslerine çağırdı. Öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya tepki gösterdi.

Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Üniversitesi bileşenlerinin yanı sıra Marmara, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinden de öğretim görevlileri ve öğrenciler, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan yer aldı.

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri saat 12.30’da meydanda toplandı. “Anlatılan Bizim de Hikayemiz”, “Üniversitemi bölme”, “HAYEF Beyazıt’tan gitmeyecek” pankartı açan grup üyeleri sık sık bölünme karşıtı slogan attı.

Tarihi kapının önünde ders işleyen grup adına ilk açıklamayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel yaptı.

Tükel “Burada açık hava dersleri vererek, meclise buradan tekrar seslenerek itirazımızı bugün de yükselteceğiz. Sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Bunun için çabamızı tekrar göstereceğiz. Bu yasa tasarısı TBMM’den çekilmelidir. Bunu burada bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Açık alandaki, “Akademisyen yetiştirmede multidisipliner araştırmaların önemi” başlıklı dersi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı üyesi Prof Dr Tamer Demiralp verdi. Dersin ardından yapılan basın açıklamasında, “Bu yasa tasarısının bilimsel nesnel ya da tutarlı bir gerekçesi yoktur. Bu yasa tasarısı kamu yararına değildir. İstanbul Üniversitesi bileşenleri olarak TBMM’ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını geri çekin. Yasa tasarısı geri çekilinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimiz kararlılığını ifade etmek istiyoruz” denildi.

İletişim Fakültesi’nden Esra Ercan “Katılımcı üniversite kavramı ve üniversitede karar alma süreçleri”; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tamer Demiralp ise “Akademisyen yetiştirmede çok disiplinli çalışmaların önemi” başlıklı dersleriyle bölünmenin üniversitenin tüm bileşenleri adına nasıl sonuçlanacağını aktardılar.

17 maddelik tasarının üniversitelerin bölünmesini de kapsayan ilk yedi maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tasarının kalan maddeleri için bugün oylamaya devam edileceği belirtiliyor.