Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor

Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.

––––––––––––––––––––––––––––– 08. 03. 2019 –––––––––––––––––––––––––––––

HP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi avukat Suzan Şahin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ‘Türkiye’de Kadın Olmak 2019’ raporunu açıkladı. Şiddet, istihdam, işsizlik, eğitim ve siyasi temsil konularını bütün bir şekilde ele alan rapora göre her on kadından sadece üçü istihdam edildiği halde çalışabilen kadınların yüzde 41’i de kayıt dışı ve güvencesiz koşullarda çalışıyor. Bu kadınların yüzde 40’ı da evlilik, çocuk ve yaşlı bakımı nedeniyle istihdamdan ayrılmak zorunda kalıyor.

Genç ve eğitimli kadınlar iş bulamıyor

Girişimcilikte de kadınlar geriden geliyor. Kadın girişimcilerin toplam girişimci sayısının içindeki payı sadece yüzde 8.

Kadın işsizliği – özellikle de genç kadınlarda – çok yüksek. Genç ve çalışabilen kadınların yüzde 32’si istihdama katılmak istediği halde katılamıyor.

Son iki yıldır üniversite mezunu olup işe giremeyen kadınların sayısı hızla artıyor. İşsizlik sigortasına başvuran kadınların sayısı ise bir yılda yüzde 57.7 arttı.

2018 yılında 440, 2019 yılının Ocak ayında 43, Şubat ayında ise 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Birçok kadın koruma kararı ve uzaklaştırma kararlarına rağmen eski eşleri, sevgilileri ya da aileleri tarafından öldürüldü.

10 yılda 500 bin çocuk zorla evlendirildi

Kadınlar ‘açık öğretim’ hariç, eğitimin her düzeyinde erkeklerin gerisinde kalıyor. Özellikle ilkokuldan ortaöğretime geçişte kız öğrencilerin eğitimden en çok ayrıldığı dönem.

Bu eğilimin en vahim sonucu ise çocuk gelinler ve çocuk yaşta doğumlar. Son 10 yılda yaklaşık 500 bin çocuk evlendirildi. Son altı yılda ise 18 yaş altında yaklaşık 150 bin kız çocuğu doğum yaptı.

Şahin, raporda çözüm önerilerini de sıraladı: “Eşitlik Bakanlığı kurularak devletin tüm kurumları işbirliği içerisinde davranmalı, eğitimin her kademesinde ve müfredatta cinsiyet ayrımcılığı ve kadın erkek eşitliği konularına yer verilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği okullarda temel bir ders olarak okutulmalıdır. Ayrımcılık, şiddet ve eşitsizlik tedavisi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Siyasette de kadınların ayrımcılığa uğradığını ortaya koyan rapora göre 13 meslek örgütünün başkanlarının hepsi erkek. Yedi yargı oranında sadece iki kadın başkan var. 81 ilin valisinin sadece ikisi kadın. Meclis’te 600 vekilden sadece 104’ü kadın.

Şahin bu konuda ise Partiler Yasası’na kota getirilmesini istedi ve şunları söyledi: “Sahada en çok emek veren ve fedakarlık gösteren kadınların siyasete katılımı konusunda eşit temsiliyet şartı getirilmeli, Siyasi Partiler Yasası’nda kota ve fermuar sistemi gibi uygulamaların zorunlu hale getirilmesi son derece önemlidir.